Şedele Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001)

Şedele Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001)

Her geçen gün daha da kirlenen doğal kaynakların sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevresel etkilerinin bölgesel kalmayıp, küresel olduğu artık kabul edilmiştir. Şedele olarak doğaya verdiğimiz değer bilinci ile çevreye verebileceğimiz zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılması için risk değerlendirmeleri tabanında bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Her türlü atık, ilgili bakanlıklar tarafından akredite edilmiş firmalara teslim edilerek bertaraf edilmekte ya da atığın özelliğine göre dönüşüme tabi tutulmaktadır. Prosesten kaynaklanan endüstriyel nitelikli atık suların arıtılması için KİMYASAL ARITMA TESİSİ kurulmuş olup, “Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı” alınmıştır. Tesisimiz yerel otoriteler tarafından denetlenmektedir.