Toplum Bilinci

Şedele Matbaacılık, içinde bulunduğu toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu bilir ve bu topluma mümkün olan en yüksek faydayı sağlamayı hedefler. Bu hedefine sadakatle bağlı kalmasının temelinde, sahip olduğu iş ahlakı ilkeleri yatar. Birey, toplum ve çevre perspektiflerinde, üzerine düşen görevleri doğru tanımlamış olması, Şedele Matbaacılık’ı sorumluluk hedeflerine daha da yaklaştırmıştır.