Sosyal Sorumluluk

İnsanların birbirlerine destek olması, toplumsal varoluşun yapıtaşlarındandır. Şedele Matbaacılık, gerek çalışanları gerekse de tüzel kişiliği platformunda, taşıdığı sosyal sorumlulukların bilincindedir ve bu yönde ödevler edinmiştir. Omuzlarına aldığı sorumlulukları uygun koşullarda nihayete ulaştırmadan, en azından süreçte iz bırakmadan tamamlamaması, yaklaşık 200 kişilik Şedele Matbaacılık Ailesi’nin göğsündeki en önemli nişanedir.