Karbon Ayak İzi

Karbon ayak izi; ısınma ve ulaşım ihtiyaçlarının giderilmesi ya da enerji tüketim kanalları doğrultusunda atmosfere yayılmasına sebep olunan karbon gazını ifade eder. Burada karbon, küresel ısınmaya etkisi olan tüm sera gazları adına, genel anlamda kullanılmıştır. Birey olarak hepimizin bir karbon ayak izi vardır ve bu, atmosferimizdeki sera etkisini artırıcı niteliktedir.

Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülmektedir ve sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin verdiği zararın birimidir. İki başlık altında değerlendirilir; birincil ayak izi direkt sebep olunan miktar, ikincil ise yaşam tarzımızdan ve tüketim alışkanlıklarımızdan kaynaklanan miktardır.

Şedele Matbaacılık olarak her yılın 8. Ayında karbon ayak izimiz ve nasıl düşürebileceğimiz konulu toplantı organize etmekte ve hedefler oluşturmaktayız. Kanaatimizce önümüzdeki yıllarda artan çevre bilincine paralel olarak yükselişe geçecek olan bu konu, çeşitli ekonomik ve sosyal değerlendirmelerin temelinde olacak ve tedarikçi tercihlerinde turnosol kağıdı vazifesi görecektir.