Sosyal Uyum Yeterliliği

Şedele’de kurulu bulunan Kalite Yönetim Sistemi takip ve yenileme denetimlerinin yanı sıra sosyal uyum denetimlerinde de, Kalite Yönetimiyle birlikte, İnsan Kaynakları Bölümüne büyük sorumluluk düşmektedir. Şedele, sosyal uyum denetimlerden de başarılı bir şekilde geçerek hem ülkesine hem de hizmet verdiği firmalara layık bir tedarikçi olduğunu göstermektedir.

Sosyal Uyum denetimleri sonucunda aldığı başarılı sonuçlar, tüm dünyada saygınlıkla kabul gören SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) üyeliğini beraberinde getirmiş ve olumlu bir SMETA (SEDEX Members Ethical Trade Association) raporunun alınmasını mümkün kılmıştır.